Bộ Trà Sứ

Bộ trà sứ viền vàng

Mã sản phẩm: 01-19

Giá : 6,960,000 ₫

Bộ trà sứ viền vàng

Mã sản phẩm: 02-19

Giá : 3,083,000 ₫

Bộ trà sứ màu trắng

Mã sản phẩm: 03-19

Giá : 2,894,000 ₫

Bộ trà sứ mạ viền vàng

Mã sản phẩm: 05-19

Giá : 5,768,000 ₫

Bộ trà sứ đỏ mạ vàng

Mã sản phẩm: P1343-303S-1188-07400-5

Giá : 5,721,000 ₫

Bộ trà sứ viền vàng

Mã sản phẩm: 06-19

Giá : 4,692,000 ₫

Bộ trà sứ viền vàng

Mã sản phẩm: 7-19

Giá : 5,274,000 ₫

Bộ trà sứ mạ viền vàng

Mã sản phẩm: 4-19

Giá : 5,007,000 ₫

Bộ trà thuỷ tinh đỏ mạ vàng đắp nổi

Mã sản phẩm: 9119-25041-2-1500R

Giá : 25,451,000 ₫

Bộ trà thuỷ tinh xanh dương mạ vàng đắp nổi

Mã sản phẩm: 9119-25041-2-1500M

Giá : 23,562,000 ₫

Bộ trà thuỷ tinh xanh lá mạ vàng đắp nổi

Mã sản phẩm: 9119-25041-2-1500Z

Giá : 23,562,000 ₫

Bộ 6 tách trà mạ vàng hoa sen

Mã số: 99999-99S39-00005-25-L41-098

Giá : 4,043,000 đ

Bộ 6 tách trà mạ vàng trái táo

Mã số: 99999-99S39-00005-25-Q-098

Giá: 3,308,000 đ

Bộ 6 tách trà mạ vàng mặt chiến binh

Mã số: 99999-99S39-16MQ14-2110-098

Giá : 3,878,000 đ

Bộ trà sứ công chú hoàng tử viền vàng size lớn

Mã sản phẩm: P1655-303S-1176-26700-22

Giá : 7,010,000 ₫